Mansour's Ensane Nou Album Interview on Radio Farda

Mansour's Ensane Nou Album Interview on Radio Farda

موسیقی پاپ ایران که پس از یک دوره همکاری کوتاه مدت با شهیار قنبری و عبدی یمینی، مسیر تازه ای را برای پرمخاطب شدن در پی گرفته بود. این بار با عبور از یک دور برگردان، بازگشته تا با موسیقی نو و ترانه های شهیار قنبری فضای تازه ای را از جامعه امروز ایران در کنار فرید زلاند و منوچهر چشم آذر به نمایش بگذارد. منصور می گوید که آلبوم «انسان نو» آلبوم صدا و کلام است. آلبومی که می تواند چالش تازه ای برای منصور باشد. چالشی که منصور می خواهد با تکیه بر تجربه چهره های ماندگار موسیقی پاپ ایران و نیازهای امروز بر آن فایق بیاید. رادیو فردا در گفت و گویی با منصور برای اولین بار از آلبوم «انسان نو» رو نمایی کرده است.

Radio Farda