ما خدا نوریم ، یه بلوچستان
داغِ جا مونده ، رو تنِ ایران

ما مهابادیم، زخمیِ آبان
غربتِ مهسا ، داغِ کردستان

ما رو پیدا کن، تو صدای زن
وسط آتیش، وقتِ جنگیدن…

تو شعارای ، روی دیوارا
شعرِ شروینیم ، سنگرِ نیکا

زیر یه پرچم، ما قهرمانیم
ما قهرمانیم، ما قهرمانیم
با مشت محکم، ما قهرمانیم
ما قهرمانیم، ما قهرمانیم

مثلِ آتیشیم ، زیر خاکستر !
از تو زندونا ، خون سرازیره …

کی نمی‌‌فهمه ، این عدالت نیست
کی نمی‌دونه ، حق نمی‌میره …

رنجِ کارونیم ، با لبای خشک
با نفس تنگی ، با غبار و دود

دردِ بی آبی ، دردِ بی نونی
ترس و ناامنی، واقعیت بود

ما علی دایی ، ما یه اسطوره
توی میدونیم ، تا نفس داریم

واسه آینده ، واسه نسلی که
تو خودش مرده، کم نمی‌ذاریم …

مثلِ آتیشیم ، زیر خاکستر !
از تو زندونا ، خون سرازیره …

کی نمی‌‌فهمه ، این عدالت نیست
کی نمی‌دونه ، حق نمی‌میره …

زیر یه پرچم ما قهرمانیم
ما قهرمانیم ما قهرمانیم
با مشت محکم ما قهرمانیم
ما قهرمانیم ما قهرمانیم

ملت ایران ما قهرمانیم
ما قهرمانیم ما قهرمانیم
خاک دلیران ما قهرمانیم
ما قهرمانیم ما قهرمانیم
✌️❤️
#زن_زندگی_آزادی
پخش ٢٠ مارچ

Mansour - Ma Ghahremanim

Words ✍️ Roozbeh Radmehr & Paksima Zakipour
Music ? Mansour
Arrangement ? & Guitars ? Raffi Shahbazian
Mix?️& Mastering ?️ & Bass ? : Hakim Rachek
Label ? Soho Entertainment
Release date: Monday March 20th